2009-01-18

sa inog ng tugtog ng buklod

kahit makailang-ulit kitang pakinggan, patuloy mo pa ring kinukurot ang aking puso. hindi ko alam kung kaya kong harapin ang iyong mga hamon. hindi ko alam kung may sapat akong lakas o pakikipag-kapwa para gawin iyon. ngunit mabuti na rin na paulit-ulit kong pakinggan ang mga salaysay mo tungkol sa mga kuwento ng mga nilalang na isinasantabi sa isang sulok. bilang paalala.

ang musika mo ay siyang ugnay ko sa tahanang panandaliang iniwan. salamat.

0 comments: