2008-09-23

ano ba mahalaga sa buhay?

classes o championship?

may clash sa eco class ko at ang pagpanalo ng championship ng ateneo sa thursday. yes, i am that confident. so ang tanong... will i skip class and watch the game or will i go to class, makinig sa tanders pero poging kong sri lankan prof pero di nauunawaan ang nagaganap dahil iniisip ko na ang bumabagsak na blue and white balloons habang binubuhat si tiu at iba pang graduating players?

malinaw naman ang sagot di ba.

pero bad trip pa din. misteryong nanatili ang laptop ko kung bakit ayaw tumanggap ng internet. peste.

1 comments:

rowie said...

ayaw pa rin????? (yung internet mo, i mean.) :( :( :( :( :( :( :(

wala kayang microsoft tech support phone number sa netherlands na pwede mong tawagan?